Zapytanie ofertowe nr 7/2020 – wyniki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach informuje o wynikach postępowania w ramach zapytania nr 7/2020 Renowacja i remont elementów wspólnych w […]

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 – wyniki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/2020 Dotyczy części nr 1-21W ramach postępowania wpłynęła tylko […]