Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach
ul. Młodzieżowa 35
ogłasza
przetarg nieograniczony ustny na zawarcie umów ustanowienia prawa odrębnej własności i sprzedaży lokali mieszkalnych:

I Przetarg nieograniczony

  1. lokal mieszkalny położony na parterze w budynku przy ul. Ceynowy 9/11 w Chojnicach, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 37,9m2 wraz ze związanym z nim udziałem do 379/129260 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu numer 4224, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chojnicach, numer Kw. SL1C/00036250/2.
    Wartość lokalu mieszkalnego określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 181.000,00zł.

I Przetarg nieograniczony

  1. lokal mieszkalny położony na parterze w budynku przy ul. Filomatów 2/12
    w Chojnicach
    , składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 48,1m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 4,9m2 wraz ze związanym z nim udziałem do 530/13014 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu numer 4245/3, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Chojnicach numer Kw. SL1C/00043686/9.
    Wartość lokalu mieszkalnego określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 238.000,00zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Młodzieżowej 35
w Chojnicach -Biuro Rady Nadzorczej w dniu 22.03.2023r. o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej danego mieszkania na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Chojnicach nr 78 8146 0003 0000 1055 2000 0030 – do dnia 21.03.2023r.

Zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem części we współwłasności nieruchomości wspólnej na dany lokal, nastąpi w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Wylicytowaną cenę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży danego lokalu mieszkalnego – należy uiścić nie później niż 10 dnia po dniu ogłoszenia wyników przetargu. W tym samym terminie wymagane jest złożenie dokumentów niezbędnych do spisania umowy.

Przetarg odbywa się zgodnie ze Statutem i Regulaminem – do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz podczas licytacji.

Zarząd Spółdzielni informuje, że koszty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczystoksięgowym, obciążają osobę na rzecz której zawierana jest w/w umowa.

Termin postawienia lokalu do dyspozycji nastąpi następnego dnia po podpisaniu umowy notarialnej.

Lokale stawiane do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Administracją SM, ul. Młodzieżowa 35 w Chojnicach, pokój nr 14 (tel. 52-3344243, 52-3344245, 52-3344247).

Informacje dotyczące przetargu i lokali mieszkalnych, można uzyskać
pod nr tel. 52-3344239 lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Młodzieżowa 35 – pokój nr 1 oraz na stronie internetowej: www.sm-chojnice.pl.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienie bez podania przyczyny.

W przypadku nieobecności na przetargu – przepada wadium, zgodnie z regulaminem (§ 5).