Przetarg nieograniczony ustny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

ul. Młodzieżowa 35

ogłasza

przetarg nieograniczony ustny na zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego

przy ul. Gen. Maczka 1/28 w Czersku

Przetarg nieograniczony

1.lokal mieszkalny położony na IV piętrze w budynku przy ul. Gen. Maczka 1/28
w Czersku
, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 47,2m2 wraz ze związanym z nim udziałem do 472/52695 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu numer 384/161, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego
w Chojnicach numer Kw. SL1C/00010685/2.

Wartość lokalu mieszkalnego określona przez rzeczoznawcę majątkowego jest ceną wywoławczą i wynosi 147.000,00zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Młodzieżowej 35
w Chojnicach -Biuro Rady Nadzorczej w dniu 09.04.2024r. o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Chojnicach nr 78 8146 0003 0000 1055 2000 0030 – do dnia 08.04.2024r.

Zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem części we współwłasności nieruchomości wspólnej , nastąpi w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Wylicytowaną cenę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego – należy uiścić nie później niż 10 dnia po dniu ogłoszenia wyników przetargu. W tym samym terminie wymagane jest złożenie dokumentów niezbędnych do spisania umowy. Informujemy, iż zgodnie z § 6 ust.4 Regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w SM istnieje możliwość przedłużenia terminu całkowitej wpłaty.

Przetarg odbywa się zgodnie ze Statutem i Regulaminem – do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz podczas licytacji.

Zarząd Spółdzielni informuje, że koszty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczystoksięgowym, obciążają osobę na rzecz której zawierana jest w/w umowa.

Termin postawienia lokalu do dyspozycji nastąpi następnego dnia po podpisaniu umowy notarialnej.

Lokal stawiany do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Administracją SM w Czersku (603-885-219) oraz z Administracją SM ul. Młodzieżowa 35
w Chojnicach, pokój nr 9 (tel. 52-3344244).

Informacje dotyczące przetargu i lokalu mieszkalnego, można uzyskać
pod nr tel. 52-3344239 lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Młodzieżowa 35 – pokój nr 1 oraz na stronie internetowej: www.sm-chojnice.pl.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienie bez podania przyczyny.

W przypadku nieobecności na przetargu – przepada wadium, zgodnie z regulaminem (§ 5).