Zapytanie ofertowe nr 7/2020 – wyniki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach informuje o wynikach postępowania w ramach zapytania nr 7/2020

Renowacja i remont elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia tych budynków w ramach projektu pn.”Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”:

nie wpłynęły oferty – postępowanie nierozstrzygnięte