Zapytanie ofertowe nr 2/2020 – wyniki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/2020

Dotyczy części nr 1-21
W ramach postępowania wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez :
Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 28.08.2020r.
Wadium wpłynęło na konto Spółdzielni Mieszkaniowej po określonym czasie , w związku z tym oferta została odrzucona

Dotyczy części nr 22
W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty złożone przez :
 1.”EK-BUD” Jan Rostankowski, ul. Bytowska 21, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 28.08.2020r.
Cena oferty: 118420,95 PLN.

2. HGO DEVELOPERS Sp. z o.o., ul.Kochanowskiego 8, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 28.08.2020r.
Cena oferty: 121153,02 PLN.

Oferty znacząco przekroczyły budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.

Dotyczy części nr 23
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
1. Usługi komunalno-transportowe AMAR Mariusz Rudnik, Lichnowy ul.Chojnicka 32B, 89-620 Chojnice
Data wpłynięcia: 28.08.2020r.
Cena oferty: 133455,00 PLN

Oferta znacząco przekroczyła budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.
 
Na pozostałe części nie złożono ofert – pozostają nierozstrzygnięte