Historia i teraźniejszość

NASZ DOM
100 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

Opracował

Kazimierz Ostrowski

Zdjęcia

1 Jan Lange (s. 10, 11, 15, 17, 21, 26,27,29) Piotr Eichler (s. 6, 9, 12, 30, 31, 37, 40, okładka) Anna Klaman (s. 32), Andrzej Moczadło (s. 28) oraz archiwum SM w Chojnicach i zbiory autora opracowania

Wykorzystane materiały źródłowe

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej Beamten Yohnungs Bauverein, następnie Urzędniczej Spółdzielni Budowlanej oraz Urzędniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 1904-1939

Spisy lokatorów domów z lat 30.

Protokoły Rady Nadzorczej i materiały sprawozdawcze Zarządu SM 1945 – 2003

Kronika SM w Chojnicach z lat 60. i 70.

Opracowanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach. Przedwczoraj -wczoraj – dziś, Chojnice 1974, maszynopis