W spółdzielczej rodzinie

Przez pierwsze pół wieku Chojnicka SM liczyła zaledwie ponad 100 członków, zamieszkałych w kilku małych zespołach domów, gdzie w sposób naturalny tworzyły się więzi środowiskowe i sąsiedzkie, przybierając formy spotkań towarzyskich, niekiedy wspólnych wypadów za miasto, albo pogadanek w gronie mieszkańców domu na temat współżycia. W 1959 roku Rada Nadzorcza wyłoniła komisję społeczno – wychowawczą, która miała realizować jeden ze statutowych celów spółdzielni: zaspokajane wspólnymi siłami kulturalnych potrzeb członków. Na początku komisja zorganizowała konkursy ukwiecenia balkonów, zbiórkę surowców wtórnych z przeznaczeniem na organizację imprez, wycieczki dla dzieci. W 1969 roku urządzono pierwsze place zabaw, ponadto rozpoczęła działalność świetlica przy ul. Łanowej 11 a oraz modelarnia i harcówka. Dzięki temu, pomimo skromnej powierzchni, możliwe stały się systematyczne zajęcia świetlicowe w kółkach zainteresowań, dziecięce bale kostiumowe i latem półkolonie, zbiórki harcerskie i zuchowe. Dla dorosłych zaś organizowano spotkania dyskusyjne, prelekcje oświatowe, kursy kroju i szycia, dziewiarstwa, gotowania i pieczenia. Uczestniczki kursu haftu kaszubskiego założyły koło hafciarskie, które przez wiele lat prowadziła Zofia Theilowa. Z inicjatywy Albina Makowskiego w 1972 roku zawiązał się osiedlowy Klub Seniora, skupiający ok. 40 – 60 osób; następczynią założyciela została Jadwiga Marchlewicz i niemal ćwierć wieku organizowała życie klubu.

SM w Chojnicach wielokrotnie zdobywała czołowe miejsca we współzawodnictwie – dyplom za pierwsze miejsce w województwie w 1973 roku

Ważną rolę środowiskową spełniała też druga świetlica, która powstała w 1974 roku w pawilonie przy ul. Subisława, jako miejsce zebrań mieszkańców, rozgrywek sportowych, rozmaitych gier świetlicowych i konkursów. Działalność nie była jednak tak systematyczna, gdyż placówka nie posiadała etatowej obsady. Szersze możliwości prowadzenia pracy kulturalnej, imprez rozrywkowych i zajęć rekreacyjnych powstały dzięki uruchomieniu świetlicy w pawilonie przy ul. Młodzieżowej 35, w której podobnie jak przy ul. Łanowej zaczęto organizować różnorodne konkursy („Rodzina w klubie”, „Jesteśmy współgospodarzami osiedla”, „Sztuka w rodzinie i w otoczeniu”), kursy i prezentacje, wystawy, spotkania z lekarzami, prawnikami, twórcami. Dużym powodzeniem niezmiennie cieszą się kursy języków obcych (niemiecki, angielski, francuski) dla różnych grup wiekowych i według stopnia zaawansowania. Zapewnioną frekwencję mają kursy tańca towarzyskiego, aerobik, gimnastyka rekreacyjna dla pań, prowadzone przez kierowniczkę świetlicy Jolantę Siewert. W 2001 roku Klub Seniora przy świetlicy przy ul. Młodzieżowej obchodził 15-lecie, w 2002 roku jubileuszem 30-lecia cieszył się Klub Seniora z ul. Łanowej.

Podczas wakacji letnich przez szereg lat w obydwóch świetlicach były organizowane półkolonie, dla ok. 100 150 dzieci; posiłki przywożono z restauracji. W latach 80. żywą działalność prowadziła środowiskowa drużyna harcerska kierowana przez Janusza Malinowskiego. Duże grupy dzieci i młodzieży pod opieką instruktorów LOK rozwijały swe zainteresowania i umiejętności w modelarniach – lotniczej, kołowej i szkutniczej; w tej ostatniej dyscyplinie modelarze Chojniccy zdobyli mistrzowskie tytuły indywidualnie i zespołowo na ogólnopolskich zawodach spółdzielczości mieszkaniowej w Szczecinie.

Popularność zyskała turystyka organizowana przez świetlice spółdzielcze. trudno wymienić wszystkie miejscowości, które były celem wycieczek – od brzegów Bałtyku, przez Kaszuby i Pomorze, po Częstochowę i Kraków.

Rozwojowi działalności społeczno-kulturalnej sprzyja wieloletnia, dobra współpraca m.in. z samorządami mieszkańców, dyrekcjami szkół. Biblioteką Publiczną, Chojnickim Domem Kultury oraz organizacjami społecznymi – TKKF „Relaks”, ZHP, LOK.

Zakończenie kursu gotowania w 1971 roku. Stoi Albin Makowski.