Lokale do wynajęcia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, informuje iż posiada wolne lokale użytkowe do prowadzenia działalności gospodarczej.