Badania ankietowe GUS

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym
UCZESTNICTWO MIESZKAŃCÓW POLSKI (REZYDENTÓW) W PODRÓŻACH 2024 R.