Badania ankietowe GUS

Na terenie naszej spółdzielni wśród losowo wybranych mieszkańców będą wkrótce realizowane badania ankietowe GUS. Zakres czasowy badań obejmuje IV kwartał 2023 r.
Mając na uwadze nowe procedury badania ankietowe będą realizowane telefonicznie przez ankieterów, których tożsamość można zweryfikować dzwoniąc w godz. 9.00-14.00.

Potwierdzenie tożsamości ankietera:
tel. 58 76 83 210 lub 695 255 968