Fitness dla Seniorów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach

ZAPRASZA

Członków Spółdzielni na bezpłatne zajęciaFITNESS DLA SENIORÓW”

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu na świetlicy przy ul.Łanowej 11A oraz przy ul.Młodzieżowej 35

Liczba miejsc ograniczona.

Planowana data rozpoczęcia zajęć to październik 2022r.

Zapisy oraz bliższe informacje można uzyskać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach
lub pod nr tel. 052 33 44 230 w godz.7.00-15.00