Prośba do mieszkańców

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym prosimy wszystkich mieszkańców o ustawienie zaworów grzejnikowych w pozycji maksymalnego otwarcia, do momentu uruchomienia sezonu grzewczego. Powyższe ma na celu uniknięcie zapowietrzeń wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Sezon grzewczy rozpoczyna się 9 października 2023r.