INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU 2024 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach, na podstawie art. 8³.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz z 2023 r. poz. 438) oraz na podstawie § 75 i 76 Statutu Spółdzielni, zwołuje się w dniach 26 czerwca, 27 czerwca, 28 czerwca 2024 r., godz. 17.00 w szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku przy ulicy Dworcowej 8, w Świetlicy przy ul. Łanowej 11A oraz w Świetlicy przy ul. Młodzieżowej 35 w Chojnicach – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach w III częściach.