Organy Spółdzielni

Zarząd

Prezes: Jakub Chmurzyński

Członek Zarządu ds. finansowych: Agnieszka Pankau

Członek Zarządu ds. Technicznych: Marek Bona

Rada Nadzorcza

Prezydium

Przewodniczący: Jakub Wawrzyniak

Z-ca Przewodniczącego: Ryszard Gliszczyński

Sekretarz: Bernadeta Duraj

Członek: Sebastian Matthes

Członek: Janusz Poniecki


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jakub Wawrzyniak

Członek: Eugenia Szark

Członek: Krystyna Wielewicka


Komisja GZM

Przewodniczący: Ryszard Gliszczyński

Członek: Janusz Poniecki

Członek: Teresa Bielawa

Członek: Gabriela Fandrejewska


Komisja Społeczno-Samorządowa

Przewodniczący: Sebastian Matthes

Członek: Antonina Jakubowska

Członek: Bernadeta Duraj