Organy Spółdzielni

Zarząd

Członek Zarządu ds. finansowo-ekonomicznych, Główny Księgowy: Agnieszka Pankau

Członek Zarządu ds. Technicznych: Marek Bona

Rada Nadzorcza

Prezydium

Przewodniczący: Damian Pilacki

Z-ca Przewodniczącego: Sebastian Matthes

Sekretarz: Bernadeta Duraj

Członek: Jakub Wawrzyniak

Członek: Jeremi Chlebowicz

Członek: Danuta Żyła


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jakub Wawrzyniak

Członek: Krystyna Wielewicka

Członek: Mateusz Lemanczyk


Komisja GZM

Przewodniczący: Danuta Żyła

Członek: Mateusz Lemanczyk

Członek: Stanisław Górski

Członek: Bożena Szewa


Komisja Regulaminowa

Przewodniczący: Jeremi Chlebowicz

Członek: Krystyna Wielewicka

Członek: Bożena Szewa


Komisja Społeczno-Samorządowa

Przewodniczący: Jeremi Chlebowicz

Członek: Krystyna Wielewicka

Członek: Leszek Pepliński

Członek: Sebastian Matthes