Taryfa za wodę i ścieki

Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice (Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole – strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie, Władysławek) na okres od dnia 21.02.2024 r. do dnia 20.02.2027 r. (w załączniku)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak GD.RZT.70.91.2023.JM.13 z dnia 31 stycznia 2024 r. zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice (Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole – strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie, Władysławek) na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 13 lutego 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 21 lutego 2024 r.

Szczegółowe zestawienie cen i stawek opłat dla poszczególnych grup/podgrup taryfowych znajduje się w  decyzji znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz pod linkiem https://wodociagi.chojnice.pl/uploads/documents/621b5f06e6_Decyzja nr GD.RZT.70.91.2023.JM.13.pdf

Uchwały dotyczące ustalenia dopat do taryfy dostępne sa pod linkami: https://wodociagi.chojnice.pl/uploads/documents/43a2002e85_Uchwała LIX_720_23.pdf oraz https://wodociagi.chojnice.pl/uploads/documents/3de35d241f_Uchwała LIX_721_23.pdf