Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach
ul. Młodzieżowa 35 informuje, że posiada do sprzedaży:

Lokal mieszkalny położony przy ul. Gen. Maczka 1/28 w Czersku
(IV piętro , pow. 47,2m2 ,3 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój).
Cena wywoławcza 147.000,00 zł.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 52-3344239 oraz Administracją SM w Czersku (603-885-219) lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 35 – pokój nr 1 oraz na stronie internetowej: www.sm-chojnice.pl.