Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach uprzejmie informuje, iż:

termin rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2022/2023 obowiązuje do końca listopada 2023r.

zgodnie z: „ Regulaminem rozliczania kosztów dostaw ciepła i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej w budynkach własnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową”- Dział II punkt 2.22.