Akcja przewonienia gazu ziemnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Gazownia w Chojnicach w dniach 10-12 października 2023r.
przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992