Trening mentalny

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHOJNICACH
INFORMUJE O TRWAJĄCYM NABORZE UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-OŚWIATOWO-KULTURALNEJ
pt.: „TRENING MENTALNY”
W ŚWIETLICY PRZY UL.MŁODZIEŻOWEJ 35 ORAZ PRZY UL.ŁANOWEJ 11A
PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ TO 20.03.2023r.


JEŻELI JESTEŚ
• CZŁONKIEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WIEKU 30+
• MIESZKASZ W NASZYCH ZASOBACH
TO OGŁOSZENIE SKIEROWANE JEST DO CIEBIE

OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ:
• TELEFONICZNIE :052 33 44 230
• OSOBIŚCIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 15:00

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, O PRZYJĘCIU NA ZAJĘCIA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15.03.2023r.

Zajęcia „Trening Mentalny” mają na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności umysłowych: pamięci, koncentracji, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, pozytywnego nastawienia i motywacji do działania, inteligencji emocjonalnej, umiejętnego radzenia sobie ze stresem
i trudnościami życia codziennego oraz poprawy życia i zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!