INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2023 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z Uchwałą Nr XLVI/589/22 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 21 listopada 2022r .w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach informuje:

  1. Od dnia 1 marca 2023 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny obowiązywać będzie stawka w wysokości 23,00 zł od mieszkańca miesięcznie.
  2. W przypadku niewypełnienia przez mieszkańców obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, naliczona zostanie opłata podwyższona w wysokości 69,00 zł od mieszkańca miesięcznie. Przed naliczeniem opłaty podwyższonej, Burmistrz Miasta Chojnice będzie informował o zgłoszeniach otrzymywanych od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w sprawie nieprawidłowej segregacji.