Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach

Projekt :

Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne – Wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent :

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Partner:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 35

89-600 Chojnice

Opis, planowane efekty:

Celem projektu jest przeprowadzenie remontu w 20 budynkach z tego obszaru, wraz z ich najbliższym otoczeniem położonych
przy ul. Warszawskiej, Łanowej, Spółdzielczej, Drzymały, Budowlanych.

Kompleksowy remont klatek schodowych .

Dotyczy następujących budynków:

Budowlanych 2, 3, 5, 6, 7, Drzymały 1, 2, 3, 5, 9, 10, 28, Łanowa 3-5, Łanowa 11-13, Spółdzielcza 2, 5, Warszawska 19, 21, 23, 29.

Osuszanie , naprawa i wykonanie izolacji ścian fundamentów.

Dotyczy następujących budynków:

Warszawska 19, 21, 23.

Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku mieszkalnego.

Dotyczy następujących budynków :

Budowlanych 2, 3, 5, 6, 7, Drzymały 1, 2, 3, 5, 9, 10, 28, Łanowa 3-5, 11-13, Spółdzielcza 2, 5, Warszawska 19, 21, 23, 29,

Remont dachu i jego elementów

Dotyczy następujących budynków:

Drzymały 5 ( remont kominów i wymianę obróbek blacharskich ), Warszawska 19 ( wymiana poszycia dachowego, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich)

Przeprowadzone inwestycje będą miały ogromny wpływ:

  • na estetykę otoczenia mieszkańców,
  • poprawią jakość warunków życia lokalnej społeczności,
  • bezpieczeństwo,
  • wzmocnienie więzi społecznych,
  • na walory funkcjonalne,
  • pozytywne emocje mieszkańców.