Remont części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie wokół tych budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach informuje, że jako partner Miasta Czersk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rewitalizacja części miasta Czersk

Celem projektu jest „Remont części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie wokół tych budynków”

Opis zamierzeń inwestycyjnych :

  1. ul. Gen. Maczka 1-3-5 w Czersku (nr działki 384/161) :
  • montaż pojemnika na odchody zwierzęce, montaż tablicy informacyjnej na potrzeby regulaminu,wykonanie podłoża pod urządzenia siłowni, wykonanie dojścia z chodnika istniejącego do terenu siłowni, montaż urządzeń siłowni, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.

2. ul. Gen. Hallera 7-9 w Czersku (nr działki 384/200) :

  • montaż 2 tablic informacyjnych na potrzeby regulaminu, montaż stojaka na rowery, wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw, nasadzenie zieleni (drzew, krzewów), uporządkowanie terenu wokół placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych. Dodatkowo zamontowanie ławek, koszy na śmieci i ogrodzenia placu zabaw.

3. ul. Gen. Hallera 1-3-5 w Czersku (nr działki 384/204) :

  • montaż tablicy informacyjnej (pod regulamin) – 1 szt., wykonanie chodnika, nasadzenie zieleni (drzew, krzewów), uporządkowanie terenu wokół placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych. Dodatkowo zamontowanie ławek, koszy na śmieci i ogrodzenia pacu zabaw.

4. ul. Gen. Andersa 1-3 w Czersku ( nr działki 384/206) :

  • altana z siedziskami i stołem – 2 szt., wykonanie chodnika (dojście do altan), nasadzenie zieleni (drzew,krzewów), uporządkowanie terenu. Dodatkowo zamontowanie ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.

Szacowany łączny koszt wymienionych inwestycji – 280 000,00