Przetarg na roboty budowlane

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

Spółdzielnia mieszkaniowa
w Chojnicach

ul. Młodzieżowa 35, 89-600 Chojnice

ogłasza przetarg w przedmiocie zamówienia pn.:

A. Układanie nawierzchni z kostki polbrukowej
B. Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach
C. Remont klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych
D. Wymiana drzwi wejściowych do budynków wielorodzinnych
E. Remont klatek schodowych w budynku Książąt Pomorskich 32

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni
w terminie do 05.05.2022 r. do godziny 12.00.

  1. zewnętrznej – zawierającej wymagane dokumenty określone w    specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Koperta ta winna być opisana tylko hasłem określającym jakiego przetargu dotyczy złożona oferta.
  2. wewnętrznej – włożonej do koperty zewnętrznej – zawierającej ofertę cenową.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  1. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 05.05.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach  ul. Młodzieżowa 35 – sala konferencyjna.
  2. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 09.05.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 35 – sala konferencyjna.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni.
  2. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania, jednak wyłącznie zgodnie z podziałem opisanym w specyfikacji.
  3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania: