Badania ankietowe GUS

Na terenie Spółdzielni wśród losowo wybranych mieszkańców będą wkrótce
realizowane badania ankietowe GUS. Zakres czasowy badań obejmuje I kwartał 2023 r.
Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w kraju, badania ankietowe będą
realizowane telefonicznie przez ankieterów, których tożsamość można zweryfikować
dzwoniąc w godz. 9.00-14.00.
Potwierdzenie tożsamości ankietera:
tel. 58 76 83 210 lub 695 255 968