Badania ankietowe GUS

Na terenie spółdzielni mieszkaniowej wśród losowo wybranych mieszkańców będą wkrótce realizowane badania ankietowe GUS. Zakres czasowy badań obejmuje IV kwartał 2022 r. Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w kraju, badania ankietowe będą realizowane telefonicznie przez ankieterów, których tożsamość można zweryfikować dzwoniąc w godz. 9.00-14.00 pod numer telefonu 58 76 83 210 lub 695 255 968.