Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach informuje, że z uwagi na kończącą się kadencję obecnej Rady Nadzorczej, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia podejmą uchwałę w sprawie wyboru 12 nowych członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej na następną 3 letnią kadencję.